شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - 30 Sep 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( آزمایش وفاداری شوهر )) 
تونل هابه ما آموختند که حتی دردل سنگ هم راهی برای عبور هست، تونل ها راست میگویند ؛ راه است ، حتی از دلِ سنگ! " آنجا كه راه نیست ، خداوند راه را می گشاید... "