شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ - 13 Aug 2022

ارسال اين مطلب به دوستان

(( باشگاه تاب آوری/ مفاهیم کلیدی و اصطلاحات تاب آوری )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند