شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - 2 Mar 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( فراموشی برای حافظه مفید است! )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد