جمعه ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ - 18 Sep 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( ارتقای کیفیت زندگی با حذف عوامل استرس‌زا )) 
در نهان به آنان دل می بندیم ؛ که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما... دکتر علی شریعتی