چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ - 24 Jul 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( ارتباط توانایی روی یک پا ایستادن با خطر سکته مغزی )) 
مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است...