شنبه ۲ تير ۱۴۰۳ - 22 Jun 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( روانگردان ها ممکن است سلامت روان را بهبود بخشد )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند