پنجشنبه ۹ تير ۱۴۰۱ - 30 Jun 2022

ارسال اين مطلب به دوستان

(( دلبستگی کودکان پرورشگاهی از کودکان خانواده دار، دلهره آمیز تر است )) 
مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است...