يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - 11 Apr 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( رشته هوشبری به آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ۱۴۰۰ بازگشت )) 
برای کشتی های ساکن، موج های دریا تصمیم می گیرند!