دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ - 2 Oct 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( واکنش روان شناسان ایرانی نسبت به دلسوزی انجمن روانشناسان آمریکا در خصوص زنان ایران! )) 
یک رابطه خوب زمانی است که کسی پذیرای گذشته، پشتیبان امروز و مشوق فردایتان باشد.