شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ - 24 Feb 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( انتقاد از تبدیل دانشگاه به کارخانه تولید مدرک )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند